2014-06-13 - XHEI (Live PA) - Death Techno 085

From MixesDB
Jump to: navigation, search
2014-06-13 - XHEI (Live PA) - Death Techno 085.png

File details

dur bytes kbps
1:00:44 146662694 320

Tracklist

 1. XHEI - Contacto [Crow]
 2. Marc Troit - More Than Panic (XHEI Remix) [Illegal Alien]
 3. XHEI - Depth [Illegal Alien]
 4. XHEI - Emorf [Illegal Alien]
 5. XHEI - The Acid Machine [Illegal Alien]
 6. XHEI - Ganimedes [Decoy]
 7. XHEI - Reqiuem [Dead Cert.]
 8. XHEI - Primate [Kaputt 12']
 9. XHEI - Delz [Unknown Territory]
 10. XHEI - Adhd [Limited.G.]
 11. XHEI - Ilegaron [Unreleased]

Related mixes

Comments